Аренда помещений

Объявление о проведении конкурса на право аренды недвижимого имущества ПАО «НПП «Большевик»

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Більшовик» оголошує про проведення конкурсу на право оренди наступного нерухомого майна:

Перелік вільних приміщень, які можуть бути запропоновані до оренди
з/п
Інформація щодо потенційного об'єкта оренди
Назва
Місцезнаходження
Пропозиції щодо використання майна
Характеристика потенційного об'єкта оренди (наявність комунікацій, технічний стан тощо)
Площа, кв.м
1
2
3
4
5
6
1
Цех №1
пр-т Перемоги 49/2
Виробниче та складське.
Потребує ремонту
1317,0
2
Цех №3
" - "
Складське та офісне.
Потребує ремонту
251,0
3
Цех №4
" - "
Складське та офісне.
Потребує ремонту
775,0
4
Цех №6
" - "
Виробниче, складське та офісне.
Потребує ремонту
2220,0
5
Цех №11
" - "
Складське та офісне.
Потребує ремонту
250,0
6
Цех №12
" - "
Виробниче та офісне
Потребує ремонту
137,0
7
Цех № 13
" - "
Виробниче, складське та офісне.
Потребує ремонту
4293,6
8
Цех №14
" - "
Офісне.
Потребує ремонту
250,0
9
Цех №20
" - "
Виробниче, складське та офісне.
Потребує ремонту
3480,00
10
площадка Цех №20
" - "
 
 
800,00
11
Цех №21
" - "
Виробниче та офісне.
Потребує ремонту
421,00
12
Цех №24
" - "
Виробниче та складське.
Потребує ремонту
1360,00
13
Цех №29
" - "
Виробниче, складське та офісне.
Частково потребує ремонту
822,00
14
Цех №30
" - "
Виробниче, складське та офісне.
Частково потребує ремонту
5448
15
ЦЗЛ
" - "
Офісне.
Потребує ремонту
30,00
16
Інженерний корпус
" - "
Офісне.
Задовільний
141,50
17
ІОЦ
" - "
Офісне.
Задовільний
90,00
18
Центральний склад
" - "
Складське.
Потребує ремонту
1140,00
19
Заводоуправління
1-й поверх
Офісне, торгівельне
Задовільний
332,2
20
Цех №5
 
Складське, торгівельне
Потребує ремонту
1500
21
Західна прохідна
 
Складське, торгівельне, офісне
Задовільний
196

Умови проведення конкурсу:

 1. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати та пропонований строк оренди за умови обов’язкового виконання інших умов конкурсу. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди визначається за результатами незалежної оцінки об’єкта оренди на дату проведення такої оцінки.
 2. Орендар зобов’язаний забезпечити підтримання належних умов експлуатації, ефективне використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення пожежної безпеки.
 3. Орендар зобов’язаний застрахувати об’єкт оренди на користь орендодавця.
 4. Термін оренди: за домовленістю сторін, з можливістю пролонгації.
 5. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати на проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 49/2.

Для участі в конкурсі претендент подає:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс;

2) відомості про претендента:

для юридичної особи:

 • документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
 • посвідчені копії установчих документів;
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
 • завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;
 • довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи:

 • копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність;
 • завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
 • завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку.

У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається Правлінням Товариства за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону та з урахуванням пропонованого строку оренди.