Звіти

ДКЦПтаФР

2011 рік

Завантажити файл звіт

Завантажити файл звіт 10.2011

Завантажити файл звіт 25.10.2011

Завантажити файл звіт 22.12.2011

2012 рік

Завантажити файл звіт 08.02.2012

Завантажити файл звіт 08.02.2012_2

Завантажити файл звіт 22.03.2012_2

Завантажити файл звіт 25.04.2012_2

Завантажити файл звіт 28.04.2012_2

Завантажити файл звіт 24.07.2012

Завантажити файл звіт 25.10.2012

Завантажити файл звіт 19.11.2012

2013 рік

Завантажити файл звіт 11.02.2013

Завантажити файл звіт 25.02.2013

Завантажити файл звіт 01.03.2013

Завантажити файл звіт 05.03.2013

Завантажити файл звіт 25.04.2013

Завантажити файл звіт 30.04.2013

Завантажити файл звіт 05.07.2013

Завантажити файл звіт 25.07.2013

Завантажити файл звіт 05.09.2013

Завантажити файл звіт 25.10.2013_2

Завантажити файл звіт 25.10.2013_3

2014 рік

Завантажити файл звіт 25.04.2014_1

Завантажити файл звіт 25.04.2014_2

Завантажити файл звіт 25.04.2014_3

Завантажити файл звіт 25.04.2014_4

Завантажити файл звіт 30.04.2014

Завантажити файл звіт 25.07.2014

Завантажити файл звіт 25.10.2014

2015 рік

Завантажити файл звіт 24.02.2015

Завантажити файл звіт 24.04.2015

Завантажити файл звіт 30.04.2015

Завантажити файл звіт 05.05.2015

Завантажити файл звіт 14.05.2015

2016 рік

Завантажити файл АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора) про результати перевірки консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Більшовик» за період з 01.01.2015 до 31.12.2015

Завантажити файл АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (відсканований оригінал)

Завантажити файл ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Науково-виробниче підприємство «Більшовик» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

Завантажити файл Баланс 2015 (15.04.2016)

Завантажити файл Форма 2 (15.04.2016)

Завантажити файл Форма 3 (15.04.2016)

Завантажити файл Форма 4 (15.04.2016)

Завантажити файл Річний звіт за 2015 рік (29.04.2016)

Завантажити файл звіт за I квартал 2016 року

Завантажити файл звіт за II квартал 2016 року нові зміни (27.07.2016)

Завантажити файл звіт за III квартал 2016 року (30.09.2016)

Завантажити файл звіт до НК 2016

Завантажити файл Наказ ФДМ України від 26.12.2017 №2293

Завантажити файл Нова редакція Статуту ПАТ "НВП "Більшовик", затвердженого Наказом ФДМУ від 26.12.2017 № 2293

2017 рік

Особлива інформація від 07.03.2017

Річна інформація за 2016 рік (27.04.2017)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 року (25.04.2017)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року (25.07.2017)

Завантажити файл звіт (25.07.2017)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року (24.10.2017)

2018 рік

Завантажити Протокол № 8-2018 засідання Наглядової ради ПАТ "НВП "Більшовик" від 16.01.2018

Особлива інформація від 20.03.2018

Звіт цінні папери 1-ий квартал 2018 року

Новий склад наглядової ради

Наказ ФДМ України від 10.10.2018 №624

Новий склад ревезійної комісії 11.05

Зміна назви та типу ТОВ

Нова редакція статуту АТ "Перший київський машинобудівний завод" (піcля зміни назви з ПАТ "НВП "Більшовик")

Кодекс корпоративного управління АТ "ПКМЗ"

Положення про принципи формування Наглядової ради АТ "ПКМЗ"

 

 

 

 

У відповідності до положень Статуту ПАТ "НВП "Більшовик", ЗУ "Про акціонерні товариства", станом на 01.03.2018 у ПАТ "НВП "Більшовик" не міститься Положення про Філії/відокремлені підпрозділи, з причин відсутності таких; Кодекс корпоративного управління відсутній; Протколи загальних зборів (згідно Статуту ПАТ "НВП "Більшовик" рішення Загальних зборів оформлюється у виді Наказів ФДМ України); Висновки Ревізійної комісії тимчасово не розміщенф, оскільки не надані до Товариства, та будуть ромзіщені одразу після їх надання. Проспект емісії цінних паперів - Товариство не здійснює емісію цінних паперів у відповідності до чинного законодавства України, інформація про емітента міститься в відповідних звітах емітента цінних паперів на цій сторінці у списку; Інформація про афілійовинах осіб міститься в Статуті ПАТ "НВП "Більшовик", остання редакція якого розміщена на цій сторінці; Загальні збори не проводяться, оскільки власником корпоративних прав ПАТ "НВП "Більшовик" є держава в особі ФДМ України (всі рішення акціонера оформлюються в формі наказів ФДМ України, згідно положень Статуту та норм чинного законодавства).